Contact

Active Armour

Stockholm Sweden

www.activearmour.com

Active Armour offers both staff in police, military and security companies

According to Nemer Haddad you can use risk management to achieve high operational effect!

September 01, 2016
 

According to Nemer Haddad sometimes risk management is only seen as an  compliance thing. Few organizations use it as an integral part of their core business and the operational processes. However, as risk and award mostly go hand in hand, really understanding what you are good at and knowing how to manage this enables your organization to achieve operational excellence. If you need help to work more integrated within your business, contact Nemer Haddad here.

Share this :

Nemer Haddad om Cybersäkerhet och hotbildsanalyser

August 20, 2016
 
Cyberrisker blir större och större och kräver att ledningsgrupper tillser denna typ av förmåga i sina företaget. Vilka typer av risker kan vara förenat med just cyberhot?  Enligt nemer kan det vara allt i från att en angripare kapar arbetsstationer och kräver lösesumma till riktad industripionage i form av plantering av otillåten programvara. Oavsett typen av risk så behöver bolga genomföra hotbildsanalyser samt hur detta risker och hot kan påverka verksamhetens olika målsättningar. För mer information eller hjälp med denna typ av analys, kontakta Nemer Haddad här.
Share this :

Mobilen på kollektivtrafiken en fröjd för ficktjuvar enligt säkerhetskonsult Nemer Haddad

August 06, 2016
 
Kollektivtrafiken en plats där det är särskilt hög risk för ficktjuvar. Är du turist, ja, då är du många gånger ett mer attraktivt mål än en medborgare. Varför? Jo, du befinner dig i nya miljöer och fokuset ligger kanske många gånger på att hitta och hålla ett öga på just din hållplats. En annan faktor som också bidrar till ökade risker är mobiltelefonen enligt Nemer. Går du idag ombord på t.ex. en buss så sitter alla med ansiktet och tankarna djupt ner i mobilen. Väskorna står brevid på golvet och sanolikheten upptäcka att du blir bestulen på dina tillhörigheter är då mindre.

Du kan tänka på följande för att skydda dig
 • Ha alltid fysisk kontakt med din väska. Tex med din fot.
 • Om möjligt, framförallt kväll och natttid, undvik fastna med blicken i mobilen. Ha lite koll i stället på vad som händer omkring dig.
 • Tänk på ditt kroppsspråk. Visa lite självförtroende. Genom att signalera att du har koll så minskar du risken för att bli föremål för stöld.
 • Om du blir bestulen så tänk dig en extra gång innan du springer efter. Du kan bli inlurad i en gränd där det väntatar flera personer.
 • I förebyggande syfte så kan du aktivera mobilens funktion som ger dig möjligheten att rader innehåller på mobilen på distans men även spåra den.
/Nemer Haddad
Share this :

Business travelers are extension of their organization

July 08, 2016
 
Travelers are an extension of your organization and anything that affects them also affects your business. Marlon International will help you create an effective travel risk management program to protect travelers and prevent a disruption in business continuity and targets. Marlon International can provide a travel risk management services that helps employers to fulfill their duty of care protecting personnel. Contact Nemer Haddad for more information.
Share this :

Resesäkerhet med Nemer Haddad. Mer relevant på hemmaplan än någonsin...

April 28, 2016
 
Begreppet resesäkerhet är många gånger av naturliga skäl förknippat med resor utomlands. Dock är det troligt att de kunskaper som olika bolag tillhandahåller resande personal blir minst lika akutella hemma i Sverige. Orsaken är  bla att typiska reserisker som tex terror, cyberhot (företagsspionage tex) samt hot -och våld men även bilkapningar och kidnappningar blir allt mer förekommande på hemmaplan också. Risker och hot har med tiden transfererats från utlandet allteftersom öppna gränser gjort det enklare för kriminella organisationer att röra sig förhållandevis ostört emellan. Hursomhelst kommer Nemer Haddad skriva och ge handfasta tips för hur man kan skydda sig själv och företagets tillgångar.
Share this :

Resesäkerhet med Nemer Haddad. Mer relevant på hemmaplan än någonsin...

April 28, 2016
 
Begreppet resesäkerhet är många gånger av naturliga skäl förknippat med resor utomlands. Dock är det troligt att de kunskaper som olika bolag tillhandahåller resande personal blir minst lika akutella hemma i Sverige. Orsaken är  bla att typiska reserisker som tex terror, cyberhot (företagsspionage tex) samt hot -och våld men även bilkapningar och kidnappningar blir allt mer förekommande på hemmaplan också. Risker och hot har med tiden transfererats från utlandet allteftersom öppna gränser gjort det enklare för kriminella organisationer att röra sig förhållandevis ostört emellan. Hursomhelst kommer Nemer Haddad skriva och ge handfasta tips för hur man kan skydda sig själv och företagets tillgångar.
Share this :

Företag saknar etablerade rutiner för att evakuera personal från utlandet efter tex jordbävning

April 17, 2016
 
Svenska bolag har idag generellt sätt en bristande krishanteringsförmåga. En av orsakerna till detta är att bolaget inte har någon större koll på den riskbild som är förenad med verksamheten och att man inte tror att krisen slår just mot sig själva. I de fall som företag har personal som tillfälligt reser utomlands i tjänsten eller är etablerade med familj en lägre tid, behöver enligt Nemer Haddad sörja för att ha rutiner för krissituationer. -Det är för många företag och olika organisationer som tror att Svenska Utrikes departamentet har til uppgift att sörja för konkret evakuering i händelse av en krissituation. Så är inte fallet. Alla är själv ansvariga för att skapa sig en riskbild (riskanlays) och ha en plan för att ta hand om sig själva om situaitonen kräver. Det kräver så lite menar Nermer. Börja med att fundera över vilka risker som finns och ställ frågan "vad gör vi om det händer"? Vad kan vi göra innan för att minimera sannolikheten eller kanske helt undandröja risken..

Nemer Haddad och bolaget Marlon International är specialister på Travel risk Management och bistår idag både svenska och utländska  bolag med säkerhetsrådgivning...
Share this :

Nemer Haddad om värmekameror som komplemet til gränsskyddet!

April 17, 2016
 
Att ha kontroll över ett lands gänser är helt avgörande för landets säkerhet. Utmaningar som tex uthållghet hos personal men även väder och vind kan skapa möjligheter för andra, dvs de som vill ta sig in i landet oupptäkt. Att upprätthålla gränskontroll med anledning av den omvärldssituation som vi befinner oss i idag. Med hjälp av just värmekameror kan de organisationer som ansvarar för det nationella gränsskyddet utöka sin förmåga även under nattetid i form av tex stationärt placerade värmekameror som är uppkopplade mot befintliga ledningscentraler. Nemer Haddad vill dock poängtera vikten av att ha en åtgärd i andra ändan i händelse av att kamerorna upptäcker otillåtna aktiviteter utmed tex havet. -Det är ju ingen större ide att implementera denna typ av, många gånger,  kostsamma system om ingen kan agera under hela dygnet. Det blir således ett reaktivt system i den mening att ingående aktörer möjligtvis får kunskap om modus, tidpunkter, utrustning, färdvägar etc. Men så klart ska det finnas både ett proaktiv och reaktiv perspektiv i det hela anser Nemer. Om vi upptäcker att någon är på väg ska vi ju kunna ha personal på plats som avbryter pågående kriminell aktivitet. För mer information eller hjälp, kontakt Nemer Haddad på Active Armour.
Share this :

Vilka är riskerna för affärsresenärer och företagets affärsmässiga värden? Nemer Haddad förklarar

April 17, 2016
 
Riskerna är så klart många och emellanåt komplexa. För att underlätta själva riskanalysen kan det vara en ide att strukturera upp de olika områdena som riskerna kan inträffa inom.

Personling risk

Kan bestå av:
 • Kriminella aktiviteter
 • Civil oro (demonstrationer etc)
 • Hälsorelaterade (smittor, stress mm)
Risker mot information

Kan bestå av:
 • Förlust/stöld av kundinformation
 • Affärsplaner
 • Ingående partnerskap
 • Pågående affärer
 • etc...
Legala risker

Kan bestå av:
 • Bristande regel och lageefterlevnad
Varumärkesrisk

Kan bestå av:
 • Bolaget inte tar hand om anställda vid tex krissituation
 • Förslust av information som påverkar kunder och partners.

Riskerna och dess kategorier är bara några som kan vara aktuella ur ett resesäkerhetsperspektiv. Om ni behöver hjälp med att utbilda och tekniskt skydda personal och affärsmässiga värden, kontakta Nemer Haddad på Active Armour.
Share this :

Drönare, risk eller möjlighet? Nemer Haddad ger sin syn på saken

April 05, 2016
 
Marknaden för drönare i världen har exploderat de senaste åren och Sverige har varit och är en del av detta. Åsikterna kring huruvida drönare utgör en större risk än möjlighet går i sär. Vi ser drönare användas i eftersök och undsättning av männsikor men även för att fotografera vid tex husförsäljningar och olika event. Oaktat vilket  finns det kommande utmaningar inom branshen. Ska du tex flyga kommersiellt dvs ta betalt för att utföra arbete med din drönare behöver du ansöka om kommersiell licens på transportstyrelsen. Syftet med denna licens är just att i viss mening försöka skapa en högsta lägsta nivå kring säkerhetsmedvetande men även tillhandahålla kunskap kring regler vid tex flygning i känsliga områden. Vad säger kameralagen om kamera på drönare? Nemer Haddad kommer fortsätta skriva om drönare och hur de kan användas i säkerhetssektorn.
Share this :