Contact

Browse > Home / Resesäkerhet med Nemer Haddad. Mer relevant på hemmaplan än någonsin...

Active Armour

Stockholm Sweden

www.activearmour.com

Active Armour offers both staff in police, military and security companies

Resesäkerhet med Nemer Haddad. Mer relevant på hemmaplan än någonsin...

April 28, 2016
Begreppet resesäkerhet är många gånger av naturliga skäl förknippat med resor utomlands. Dock är det troligt att de kunskaper som olika bolag tillhandahåller resande personal blir minst lika akutella hemma i Sverige. Orsaken är  bla att typiska reserisker som tex terror, cyberhot (företagsspionage tex) samt hot -och våld men även bilkapningar och kidnappningar blir allt mer förekommande på hemmaplan också. Risker och hot har med tiden transfererats från utlandet allteftersom öppna gränser gjort det enklare för kriminella organisationer att röra sig förhållandevis ostört emellan. Hursomhelst kommer Nemer Haddad skriva och ge handfasta tips för hur man kan skydda sig själv och företagets tillgångar.
Share this :