Contact

Browse > Home / Vilka är riskerna för affärsresenärer och företagets affärsmässiga värden? Nemer Haddad förklarar

Active Armour

Stockholm Sweden

www.activearmour.com

Active Armour offers both staff in police, military and security companies

Vilka är riskerna för affärsresenärer och företagets affärsmässiga värden? Nemer Haddad förklarar

April 17, 2016
Riskerna är så klart många och emellanåt komplexa. För att underlätta själva riskanalysen kan det vara en ide att strukturera upp de olika områdena som riskerna kan inträffa inom.

Personling risk

Kan bestå av:
 • Kriminella aktiviteter
 • Civil oro (demonstrationer etc)
 • Hälsorelaterade (smittor, stress mm)
Risker mot information

Kan bestå av:
 • Förlust/stöld av kundinformation
 • Affärsplaner
 • Ingående partnerskap
 • Pågående affärer
 • etc...
Legala risker

Kan bestå av:
 • Bristande regel och lageefterlevnad
Varumärkesrisk

Kan bestå av:
 • Bolaget inte tar hand om anställda vid tex krissituation
 • Förslust av information som påverkar kunder och partners.

Riskerna och dess kategorier är bara några som kan vara aktuella ur ett resesäkerhetsperspektiv. Om ni behöver hjälp med att utbilda och tekniskt skydda personal och affärsmässiga värden, kontakta Nemer Haddad på Active Armour.
Share this :